درخواست خرید شرکتی و سازمانی

"(ضروری)" indicates required fields

نام شخص حقیقی / حقوقی(ضروری)
آدرس(ضروری)
(فایل‌های قابل قبول: jpg, pdf, png, txt, xls, xlsx), .
لطفا لیست تجهیزات مورد نیاز خود را همراه با ذکر تعداد، جهت صدور پیش فاکتور ارسال کنید. جهت سهولت در ارسال لیست، می‌توانید از سبد خرید خود اسکرین شات گرفته و در اینجا بارگذاری کنید. حداکثر حجم مجاز فایل یک مگابایت است.